REGULAMIN I PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ 78 WIOSENNEJ EDYCJI LIGI LET'S GO VOLLEYBALL 2024

W lidze LET'S GO VOLLEYBALL mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby nie związane czynnie z siatkówką. Przypominamy, że tak jak w poprzednich edycjach, tak i w tej - nie ma możliwości przekładania meczów.

I. WARUNKI UDZIAŁU
1. W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy czytelnie wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA i do dnia 27 marca 2024 przesłać na adres e-mail winiewski@letsgovolleyball.pl
2. Kapitan drużyny zobowiązany jest przesłać imienną listę zawodników do 1 kwietnia 2024 na adres e-mail  winiewski@letsgovolleyball.pl
3. Tylko zawodnicy wpisani na listę startową mają prawo do udziału w rozgrywkach.
4. W lidze LET'S GO VOLLEYBALL nie mogą brać udziału aktualne zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek PZPS na szczeblu Tauron Liga, I i II Liga Kobiet oraz Plus Liga, I i II Liga Mężczyzn. Wyjątek od tej zasady stanowią faktyczni pracownicy zgłoszonej firmy ale tylko z poziomów I i II ligi.
5. Istnieje możliwość dopisania nowego zawodnika podczas trwania rundy zasadniczej. Zgłoszenia dokonuje kapitan również drogą mailową w terminie do końca IV tygodnia rundy zasadniczej. 
6. Podczas trwania rundy zasadniczej należy wyłonić spośród zawodników max. dziesięcioosobowy skład zespołu, który będzie reprezentował firmę w rundzie finałowej. Każdy z tych zawodników musi rozegrać 50 % meczów w rundzie zasadniczej. W przypadku 7 meczów w rundzie, 3 mecze dopuszczają zawodnika do finałów (2 mecze w przypadku kobiet) lub 4 mecze z 9 (3 mecze w przypadku kobiet).
7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko 1 drużyny (dotyczy jednego poziomu zaawansowania)
8. Drużyna występuje na boisku w składzie 6-cio osobowym (w tym min. 1 kobieta) oraz zawodnicy rezerwowi.
9. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie rozgrywek ligi LET'S GO VOLLEYBALL.
10. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem lub potwierdzeniem mailowym przez osobę odpowiedzialną za drużynę (kapitan drużyny).

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. System rozgrywania rundy zasadniczej i finałowej zostanie podany po upływie terminu zgłoszeń. Każda drużyna otrzyma system rozgrywek wraz z harmonogramem gier do dnia 29 marca 2024.
2. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator (zgodnie z formularzem preferencji), a w trakcie trwania ligi nie ma możliwości przekładania meczów. W rundzie finałowej ew. prawo wyboru terminu meczu ma drużyna wyżej rozstawiona po rundzie zasadniczej.
3. Za zwycięstwo w stosunku 3-0; 3-1 drużyna otrzymuje 3 duże punkty, przegrana drużyna 0,5 pkt.
4. Za zwycięstwo w stosunku 3-2 drużyna otrzymuje 2 duże punkty, przegrana 1 punkt.
5. W przypadku gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego meczu weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 3:0 (20:0 ; 20:0 ; 20:0). Zwycięska drużyna otrzymuje 3 duże punkty, przegrana 0 punktów.
6. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie wynik meczu weryfikowany będzie jako obustronny walkower (obie drużyny otrzymują 0 punktów).
7. O miejscu w tabeli decydują w kolejności: duże punkty, liczba wygranych meczów, stosunek setów, stosunek małych punktów, bezpośredni pojedynek.
8. Godzina podana w terminarzu jest godziną wejścia na parkiet i rozpoczęcia rozgrzewki, która trwa max. 15 minut.
9. Kapitan przed meczem zobowiązany jest do powiadomienia sędziów o stanie liczebnym drużyny i wpisania imion i nazwisk zawodników z numerami do protokołu meczu.
10. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości organizacyjnych, sędziowania itp. należy zgłaszać przed rozpoczęciem spotkania do sędziego statystyka oraz po meczu na adres mail: winiewski@letsgovolleyball.pl
11. Uwagi kapitanów dotyczące nieprawidłowości składu osobowego drużyny przeciwnej w rundzie play-off (wymóg ilości gier zgodnie z pkt.reg. I.4.), należy zgłosić przed meczem do sędziego statystyka. W przeciwnym razie protest nie będzie uwzględniany.
12. W rundzie play-off na stoliku sędziego statystyka dostępna będzie pełna lista zawodników upoważnionych do gry w rundzie finałowej służącej do weryfikacji w razie wątpliwości co do składu osobowego drużyny.
13. W LIDZE SIATKÓWKI LET`S GO VOLLEYBALL OBOWIĄZUJE SYSTEM AWANSÓW ORAZ SPADKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW LIGI.

III. PRZEPISY GRY

W rozgrywkach obowiązują najnowsze przepisy określone w „Międzynarodowych Przepisach Gry w Piłkę Siatkową" z następującymi wyjątkami:
1. Sety rozgrywane są do 20 punktów z przewagą 2 pkt. - punkt graniczny - 21
2. W przypadku remisu w setach 2:2, piąty decydujący set rozgrywany jest również tie-breakiem lecz do 15 pkt. z przewagą 2 pkt - graniczny punkt 17.
3. W skład drużyny musi wchodzić 1 kobieta i musi być obecna na boisku w każdej rozgrywanej akcji.
4. Dopuszczalne jest wystąpienie drużyny w składzie pięcioosobowym, ale z 1 kobietą. Wszelkie inne odstępstwa regulaminowe mogą mieć miejsce po akceptacji kapitana drużyny przeciwnej.
5. Zawodnicy powinni posiadać jednolite stroje z numerami,
6. Wszystkie mecze prowadzi jeden sędzia - główny, pomocą jest sędzia drugi - statystyk.
7. W drużynie może występować zawodnik „Libero", jeśli jest to kobieta wówczas w składzie drużyny muszą występować dwie Panie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo:
- weryfikacji wyniku meczu,
- dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Zawodnicy mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny (dotyczy zawodników grających na tym samym poziomie zaawansowania tj. Ekstraliga, I liga, II liga)
3. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny się poddać wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
5. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
6. Let's Go Volleyball nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu meczów w czasie trwania rozgrywek w rundzie zasadniczej jak i finałowej.
8. Regulamin turnieju jest własnością LET'S GO VOLLEYBALL Wykorzystywanie go w innych turniejach lub celach bez zgody właściciela jest zabronione.

SYSTEM ROZGRYWEK LIGI LET'S GO VOLLEYBALL - edycja WIOSNA 2024

EKSTRALIGA - 9 drużyn
RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - PLAY OFF: Ćwierćfinał: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Półfinały A - (miejsca I-IV): wygrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Finały A: wygrani par półfinałowych A zagrają o I miejsce, a przegrani par półfinałowych A o miejsce III.
Półfinały B - (miejsca I-IV): przegrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Finały B: wygrani par półfinałowych B zagrają o V miejsce, a przegrani par półfinałowych B o miejsce VII.
Drużyny z miejsca 9 zagra dwa baraże o pozostanie w Ekstralidze.

I LIGA - 8 drużyn
RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - PLAY OFF: Ćwierćfinał: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Półfinały A - (miejsca I-IV): wygrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Dwumecz – o zwycięstwie z obu spotkań zdecydują w kolejności: duże punkty, stosunek setów, małe punkty.
Finały A: wygrani par półfinałowych A zagrają o I miejsce, a przegrani par półfinałowych A o miejsce III.
Półfinały B - (miejsca I-IV): przegrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Dwumecz – o zwycięstwie z obu spotkań zdecydują w kolejności: duże punkty, stosunek setów, małe punkty.
Finały B: wygrani par półfinałowych B zagrają o V miejsce, a przegrani par półfinałowych B o miejsce VII.

II LIGA - 8 drużyn
RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - PLAY OFF: Ćwierćfinał: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Półfinały A - (miejsca I-IV): wygrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Dwumecz – o zwycięstwie z obu spotkań zdecydują w kolejności: duże punkty, stosunek setów, małe punkty.
Finały A: wygrani par półfinałowych A zagrają o I miejsce, a przegrani par półfinałowych A o miejsce III.
Półfinały B - (miejsca I-IV): przegrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Dwumecz – o zwycięstwie z obu spotkań zdecydują w kolejności: duże punkty, stosunek setów, małe punkty.
Finały B: wygrani par półfinałowych B zagrają o V miejsce, a przegrani par półfinałowych B o miejsce VII.

III LIGA - 8 drużyn
RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - PLAY OFF: Ćwierćfinał: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Półfinały A - (miejsca I-IV): wygrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Dwumecz – o zwycięstwie z obu spotkań zdecydują w kolejności: duże punkty, stosunek setów, małe punkty.
Finały A: wygrani par półfinałowych A zagrają o I miejsce, a przegrani par półfinałowych A o miejsce III.
Półfinały B - (miejsca I-IV): przegrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6.
Dwumecz – o zwycięstwie z obu spotkań zdecydują w kolejności: duże punkty, stosunek setów, małe punkty.
Finały B: wygrani par półfinałowych B zagrają o V miejsce, a przegrani par półfinałowych B o miejsce VII.

NAGRODY INDYWIDUALNE

Po zakończeniu każdej edycji wręczane są nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników. W każdej lidze, wyłonieni przez system statystyk i nagradzani są zawodnicy w następujących kategoriach: Najlepszy Zawodnik - MVP, Najlepsza Siatkarka, Najlepiej Atakujący, Najlepiej Blokujący, Najlepiej Przyjmujący, Najlepiej Zagrywający, Najlepiej Broniący.

Wyróżnienia indywidualne otrzymują zawodnicy, którzy rozegrali powyżej 60% meczów swojej drużyny w całym sezonie. Innymi słowy należy rozegrać 7 meczów z 11 zaplanowanych.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

System rozgrywek zależny jest od ilości drużyn w grupie:

6 drużyn w grupie:

RUNDA ZASADNICZA - Systemem „każdy z każdym”, I runda oraz II runda-rewanżowa.
RUNDA FINAŁOWA - Drużyny z miejsc od 1-2 w tabeli zagrają w wielkim finale o I miejsce, 3-4 o miejsce III, a 5-6 o miejsce V.

7 drużyn w grupie:

RUNDA ZASADNICZA- jedna runda rozgrywana systemem „każdy z każdym” z udziałem 7 drużyn.
RUNDA FINAŁOWA - Drużyny z miejsc od 1 do 4 w tabeli zagrają dwumecz-półfinał systemem 1-4 i 2-3. Jeżeli po zakończeniu drugiego spotkania stan rywalizacji w meczach będzie wynosił 1:1 to, bez względu na iloraz w setach o wygraniu rywalizacji zadecyduje wygranie „złotego seta” do 15 pkt.

Zwycięzcy zagrają w finale o I miejsce, a przegrani o III miejsce.

Drużyny z miejsc 5-7 zagrają "kazdy z każdym", o miejscu zdecyduje osobna tabela.

Dwie grupy po 7 drużyn:

RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym" w grupach A i B.
RUNDA FINAŁOWA - Grupa Mistrzowska - pierwsze cztery drużyny z grupy A i B awansują do grupy mistrzowskiej i utworzą grupę 8 drużyn. Mecze z drużynami z którymi awansują zostaną przepisane, a pozostałe cztery mecze zostaną rozpisane w harmonogramie. Mecze finałowe obędą się systemem: Drużyny z miejsc 1-2 zagrają o miejsce I, z miejsc 3-4 o miejsce III itd.
RUNDA FINAŁOWA - Grupa Spadkowa - trzy ostatnie drużyny z grupy A i B przechodzą do grupy spadkowej i utworzą grupę 6 drużyn. Mecze z drużynami z którymi przechodzą zostaną przepisane, a pozostałe trzy mecze zostaną rozpisane w harmonogramie. Mecze finałowe obędą się systemem: Półfinał: 1-4 i 2-3, Finał: wygrani półfinałów o miejsce I grupy spadkowej, a przegrani o III miejsce w grupie spadkowej. Drużyny z miejsc 5-6 zagrają dwumecz.

8 drużyn w grupie:

RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - PLAY OFF: Ćwierćfinały: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.

Półfinały A (miejsca I-IV): do dwóch wygranych meczów, wygrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6. Jeśli po dwóch meczach stan rywalizacji wynosić będzie 1-1 zdecyduje złoty set do 15 pkt. z zachowaniem pkt. granicznego 17. 

Finały A: wygrani par półfinałowych o miejsce I, przegrani par półfinałowych o miejsce III. 

Półfinały B (miejsca V-VIII): do dwóch wygranych meczów, przegrani par ćwierćfinałowych 1-8 i 4-5 oraz 2-7 i 3-6. Jeśli po dwóch meczach stan rywalizacji wynosić będzie 1-1 zdecyduje złoty set do 15 pkt. z zachowaniem pkt. granicznego 17. 

Finały B: wygrani par półfinałowych o miejsce V, przegrani par półfinałowych o miejsce VII. 

LUB

RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - Półfinały (miejsca I-IV) po dwa mecze systemem 1-4 i 2-3. Jeśli po dwóch meczach stan rywalizacji wynosić będzie 1-1 zdecyduje złoty set do 15 pkt. z zachowaniem pkt. granicznego 17. Wygrani zagrają o I miejsce, a przegrani o III.

Półfinały (miejsca V-VIII) takim samym systemem jak wyżej lecz w parach 5-8 i 6-7. Wygrani zagrają o V miejsce, a przegrani o VII.

9 i 10 drużyn w grupie:

RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - PLAY OFF: Półfinały (miejsca I-IV) 1-4, 2-3. Finały: wygrani z par półfinałów o miejsce I, przegrani z par półfinałów o miejsce III. Półfinały (miejsca V-VIII) 5-8, 6-7. Finały: wygrani z par półfinałowych o miejsce V, przegrani z par półfinałowych o miejsce VII. Drużyny z miejsc 9 i 10 zagrają o miejsce IX dwa mecze, a o miejscu IX zdecyduje bilans setów oraz małych punktów.

11 drużyn w grupie (ilość maksymalna):

RUNDA ZASADNICZA- system „każdy z każdym"
RUNDA FINAŁOWA - Drużyny z miejsc 1 i 2 po rundzie zasadniczej zagrają o I miejsce. Drużyny 3 i 4 o III miejsce. Drużyny 5 i 6 o V miejsce, 7 i 8 o VII miejsce, 9 i 10 o IX miejsce. Drużyna z miejsca XI - spadek do niższej ligi.